Deze stichting werd opgericht ter nagedachtenis aan Sanjay Ganpat Brouwer. Een veel te jong overleden Hindoestaanse Surinamer die in 1992 voor een studie Lucht- en ruimtevaarttechniek vanuit Suriname naar Nederland gekomen is. Een studie die meer als escape dan als toekomstplan Sanjay's verhuizing naar Nederland mogelijk heeft gemaakt en vroegtijdig werd gestaakt. Na nog een aantal (bij-)banen werd Art Performer Sanjay's belangrijkste beroep. Een beroep waarmee hij de hele wereld over reisde wat Sanjay echt fantastisch vond.

Na een relatie van ruim tien jaar met multidisciplinair kunstenaar Johan Ganpat Brouwer, waar in 2013 officieel mee werd getrouwd, bracht hun huwelijksreis in 2015 naar Suriname de basis waar deze stichting op is gebouwd. Een basis van het willen ondersteunen van kunstenaars en creatief ondernemerschap, plus de LHBT+ community, vooral in Suriname. Een basis waaruit steeds vaker de ondersteuning van, en samenwerking met, de kunst- en creatieve sector in Nederland is gegroeid, met Suriname als roots of werkgebied als verbindend element.

Als stichting ontwikkelden we een eigen aanpak voor het bereiken van ons doel. Een doel en aanpak welke jaarlijks worden getoetst en bijgesteld. Ons werk speelt zich af op individueel, organisatorisch en institutioneel niveau en richt zich op talentontwikkeling, persoonlijke ondersteuning en het (samen) realiseren van projecten. Binnen alle samenwerkingsverbanden met zusterorganisaties, personen en bedrijven streven we naar een inclusieve samenleving met eerlijke kansen voor iedereen. Een streven waarbij kunst, creatief ondernemerschap en goede doelen organisaties zowel onze partners als ons gereedschap zijn.

Wij financieren ons werk met giften en donaties, projectgerichte sponsoring en soms ook met subsidies. Het liquideren van een eigen collectie kunst, die speciaal voor dit doel door Johan is gemaakt en aan de stichting werd geschonken, was essentieel bij het kunnen dekken van de belangrijkste kosten tot nu toe.

Support en ondersteun onze stichting. Samen kunnen we namelijk heel veel meer bereiken dan de stichting, of u, in staat is te realiseren. 

 

Stichting Sanjay Ganpat Brouwer

Kleine Bickersstraat 2

1013 LJ Amsterdam

tel. +31 20 7708869

mob. +31 6 37296465

IBAN NL 69 TRIO 0338 8050 52

KvK nr. 69187401

RSIN nr. 8577.73.641