Stichting Sanjay Ganpat Brouwer

Deze stichting werd opgericht met als enig doel 'een positieve bijdrage leveren aan de levens en leefomstandigheden van de LHBT+ en Hiv-positieve medemens in Suriname'. Een doel dat in 2018 werd uitgebreid met 'het willen ondersteunen van kunstenaars en creatieve ondernemers' in datzelfde prachtige Zuid-Amerikaanse land. Vanaf 2021 kwam de nadruk steeds meer te liggen op 'het laten participeren van Amsterdammers en Nederlanders bij ons werk', als basis voor het nog beter kunnen (helpen) realiseren van projecten in Suriname. Het al eeuwenlang met Nederland verbonden land waar Sanjay Ganpat Brouwer op 30 januari 1973 is geboren en tot en met zijn middelbare school ook heeft gewoond.

Door het inloten voor een studie lucht- en ruimtevaarttechniek aan de TU te Delft verhuisde Sanjay in 1991 naar Nederland. Na het beëindigen van deze studie, en nog een aantal (bij-)banen, werd art performer Sanjay's belangrijkste beroep. Een beroep waarmee hij de hele wereld over reisde, wat Sanjay echt fantastisch vond. Na een rijk beleefd maar veel te kort leven stierf Sanjay op 12 juni 2016 plotseling maar vredig in zijn slaap, tegen grote liefde en echtgenoot Johan aangekropen, in hun crea-bea-huisje in het centrum van Amsterdam.

Met de creatieve carrières van beide heren Ganpat Brouwer als basis voor ons denken en ons doen ontwikkelden we een eigen aanpak voor het bereiken van ons doel. Een doel en aanpak welke jaarlijks worden getoetst en bijgesteld. Ons werk speelt zich af op individueel, organisatorisch en institutioneel niveau en richt zich op talentontwikkeling, zelfontplooiing, persoonlijke ondersteuning en (indien mogelijk) het helpen realiseren van projecten. Binnen alle samenwerkingsverbanden met zusterorganisaties, personen en bedrijven streven we naar een inclusieve samenleving met eerlijke kansen voor iedereen.

Wij financieren ons werk met giften en donaties, projectgerichte sponsoring en soms ook met subsidies. Het liquideren van een eigen collectie kunst, die speciaal voor dit doel door Johan aan de stichting werd geschonken, was essentieel bij het kunnen dekken van de belangrijkste kosten tot nu toe.

Support ons en ondersteun de stichting, in welke vorm dan ook.

 

Stichting Sanjay Ganpat Brouwer

Kleine Bickersstraat 2

1013 LJ Amsterdam

tel. +31 20 7708869

mob. +31 6 37296465

IBAN NL 69 TRIO 0338 8050 52

KvK nr. 69187401

RSIN nr. 8577.73.641