2019

Vanaf januari 2019 is het project Mi Switi Pink Sranan gestart. Een project waarbij vier mensen van binnen én buiten de LHBT+ community in Suriname worden geportretteerd. Door de geportretteerden zelf te delen 'stukjes uit hun dagelijkse leven', op een gezamenlijke Facebookpagina, proberen we antwoord te geven op vraag: "Wat betekend het om te wonen en te werken in Suriname? En wordt dat wonen en werken ook extra ingewikkeld als je LHBT+ en/of Hiv-positief bent? 

Een project dat wordt aangevuld met interviews en twee series portretfoto's van de deelnemers, die tijdens de oktoberreis 2019 door huisfotograaf Johan Ganpat Brouwer in Suriname worden gerealiseerd. Het resultaat wordt per 1 maart 2020 door Stichting Sanjay Ganpat Brouwer uitgegeven als fotoboek, waarvan de opbrengst wordt gedoneerd aan de geportretteerden van dit bijzondere project.

Volg het project op de eigen Facebookpagina:

Sinds de inventarisatiereis van de stichting naar Suriname, in oktober 2017, stuurt de stichting (bijna) maandelijks een doos met hulpgoederen naar de dagopvang van foundation New Beginnings / Chances for Life. Een gebaar dat alleen dankzij sponsoren in Nederland mogelijk kan worden gemaakt, waarmee de dagelijkse behoeften van de aller-minstbedeelden binnen onze doelgroep in Suriname ietsje pietsje worden verlicht. Voor alle informatie over het helpen vullen van deze doos in Nederland neemt u contact op met onze ambassadeur hulpgoederen Elma de Wolf, tel. +31 6 488 15 319

2018

Tussen 4 oktober en 1 november bezocht Stichting Sanjay Ganpat Brouwer voor de tweede maal Pride Month Suriname. Met een delegatie van maar liefst 4 personen stond deze reis vooral in het teken van ontmoetingen met het individu, binnen én buiten onze doelgroep in Suriname. Foto's en verslagen van de reis vindt u op onze Facebookpagina:

Donatie Pride Month Suriname 2018

Ook dit jaar werd de gehele opbrengst van de Kunstloterijen geschonken aan Stichting LGBT Platform Suriname ter medefinanciering van de Pride Month Suriname 2018. Het bedrag a € 330,- werd persoonlijk aan voorzitter Imran Taus van de Pride Month Suriname 2018 commissie overhandigt.

Creatieve ondernemers in Sr.

Om zoveel mogelijk Surinaamse medemensen van de ondersteuningsmogelijkheden van de stichting gebruik te kunnen laten maken, werd dit jaar contact gemaakt met een aantal creatieve ondernemers. Afkomstig en opererend binnen én buiten onze doelgroep in Sranan. Het doel was de inclusieve mogelijkheden onderzoeken van het in Nederland kunnen vertegenwoordigen van deze ondernemers, LHBT+ of niet. Een initiatief dat inmiddels de eerste samenwerkingscontracten heeft opgeleverd en de eerste mooie spullen in de online shop. Jino, Don, Overdo, Raheelle en Zulile, hartelijk welkom en let's rock!!

New Beginnings / Chances for Life

Tijdens onze tweede reis naar Suriname brachten we maar liefst 3 werkbezoeken aan zusterorganisatie New Beginnings/Chances for Life. Twee bezoeken ter evaluatie en afronding van het Dreams Through Art project. Een derde bezoek dat helemaal in het teken stond van de doos met hulpgoederen die maandelijks wordt opgestuurd vanuit Nederland.

En hoe mooi is het om zelf te kunnen zien wat er gebeurt met de doos met hulpgoederen in Suriname? Vanaf het ophalen bij de vervoerder tot bij de eerste mensen op het bord. Een hulpproject waar niet alleen de inmiddels meer dan 60 dagelijkse cliënten van Chances For Life mee geholpen zijn, maar zelfs een aantal extra gezinnetjes mee worden ondersteund. Elke gift, hoe klein ook, wordt zeer op prijs gesteld en 100% als hulpgoederen naar de dagopvang van New Beginnings/Chances for Life verstuurd.

Dat het 'anders lopen' van een project niet automatisch betekend dat een project ook is mislukt, bewijst het vervolgtraject dat New beginnings/ Chances for Life zelf uit Dreams Through Art ontwikkeld heeft. Een traject dat meer een soort Therapy Through Art geworden is, inclusief bescheiden spaarpotten voor de deelnemers. Een concept dat duidelijk veel beter aansluit bij de doelgroep waar Chances for Life dagelijks mee werkt. Een project waar we de komende jaren ongetwijfeld nog meer van zullen horen en ook zien. Chapeaux en veel succes!

En hoewel het Dreams Through Art project niet geworden is zoals het was bedacht konden we toch een bescheiden donatie doen aan de deelnemers. Stefano, Lorianne, Rivelino, Ashok en Denny. Hartstikke bedankt voor jullie inzet en de moed van het toch proberen. En zet 'm op richting jullie eigen toekomst hè!

Dreams Through Art, een coproductie met zusterorganisatie New Beginnings / Chances for Life in Paramaribo. Een project bedacht om de zwaksten binnen onze doelgroep een eigen stem en gezicht te geven, als basis voor het kunnen bouwen aan een betere eigen toekomst. Een project waar voor iedere deelnemer 3 'savings to invest'- spaarplannen aan waren gekoppeld, door ze onderdeel en aandeelhouder te maken van hun eigen afbeeldingen binnen onze Collectie Kunst.

En de vijf 'Dromers' van 2018 zijn:

Ter ondersteuning van Dreams Through Art, een Kunstproject gericht op de empowerment van de allerarmsten binnen onze doelgroep in Suriname, dat in coproductie met New Beginnings / Chances for Life door Stichting Sanjay Ganpat Brouwer ontwikkeld is, werden deze camera's in bruikleen gegeven voor de hele duur van het project.

2017

De belangrijkste ontmoetingen tijdens onze eerste reis naar Suriname op een rij:

Het afrondende kennismakingsgesprek met Parea Suriname, met Juan Pigot, Raoul Franker en Winston O. Lieveld

Het meer dan bijzondere werkbezoek aan New Beginnings / Chances for Life, met o.a. Tania Kambel-Codrington

Het bijwonen van de Discussieavond van Pride Month Suriname 2017 gehost door het Residence Inn hotel

Op werkbezoek bij de jonge getalenteerde kunstenaar Overdo Berghout

Het bijwonen en daadwerkelijk meehelpen bij het Social Give Back Event van Pride Month Suriname 2017: de realisatie van een irrigatiesysteem voor Huize Asiana, één van de grootste bejaardentehuizen in Suriname

De overdracht van o.a. de loterijgelden aan Faisel Tjon A Loi van Stichting LGBT Platform Suriname

Ons eerste werkbezoek vond plaats bij het Pluspunt Suriname, de gloednieuwe naam van (voorheen) Foundation He + HIV, met Debora Sjak-Shie, Christio Wijnhard, Miguel Falix, Alex Jubitana, Jo-Ann Rodriquez-Murg en een stagiair.

 

En nu alle belangrijke ontmoetingen van onze eerste reis naar Suriname op een rijtje zijn gezet, begint voor ons het eigenlijke werk. Het schrijven van ons eerste reisverslag. Het inventariseren van de potentieel door ons te steunen goede doelen. Het achter de schermen voorbereiden van - en de presentatie van ons eerste Jaarplan op 30 januari 2018, Sanjay's geboortedag. Het moment dat we bekend mogen maken welke projecten door Stichting Sanjay Ganpat Brouwer in 2018 worden ondersteund.

 

En nu ook onze derde kunstloterij een blij verraste winnaar kent, zijn wij trots en blij te mogen melden dat we maar liefst € 760 hebben opgehaald voor de LGBT- en of HIV-positieve gemeenschap in Suriname. Het geld is bestemd voor het LGBT-platform Suriname, als bijdrage in de kosten van het organiseren van Pride Month Suriname. Het geld zal in oktober aan de voorzitter van editie 2017 Raoul Franker worden overhandigd, in bijzijn van Faisel Tjon A Loi, voorzitter LGBT Platform Suriname en penningmeester Pride Month Suriname. Wij van Stichting Sanjay Ganpat Brouwer zeggen: van harte gefeliciteerd! Met speciale dank voor onze gids en ambassadeur van het allereerste uur Rishi Kanhai!